Περιφρόνα Με Γλυκιά Μου


Ακολουθεί ένα video απόσπασμα, από την ταινία του Νίκου Ξανθόπουλου, Περιφρόνα Με Γλυκιά Μου:Πληροφορίες για την ταινία.