Φωτογραφίες


Φωτογραφίες παρμένες από διάφορες ταινίες που έκαναν γνωστό τον Νίκο Ξανθόπουλο ως αγαπημένο παιδί του λαού.