Φωτογραφίες από την Νεάπολη
Φωτογραφίες από την εμφάνιση του Νίκου Ξανθόπουλου στο Βιβλιοπωλείο Ενημέρωση, στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2006.
P1020076
P1020077
P1020078
P1020079
P1020080
P1020081
P1020082
P1020084
P1020086
P1020089
P1020090
P1020091
P1020092
P1020093
P1020094
P1020098
P1020099
P1020101